Skåpafors Servetthistoria om Duni Skåpafors

Servettillverkningen startade 1953 och har en mer än 50-årig verksamhet, startade i liten skala och utvecklades till en av Europas och världens ledande servettillverkning inom mjukpapper. Familjen Bonnier köpte företaget 1949 och har sedan framgångsrikt utvecklat servettillverkningen, utökat med konverteringsfabriker i Tyskland, England, Frankrike och under senare år även i polen. Frankrike och England är nedlagda, Bonnier sålde successivt Duni till EQT och förutsättningarna förändrades, produktion skulle ligga närmare den Europeiska marknaden, billigare arbetskraft i Polen etc. Detta fick till följd tillverkningen av servetter och dukar lades ner 1 juni 2005.

När servettillverkningen vid Duni i Skåpafors lade ner skapade det många reaktioner – inte minst från de anställda. Ur den besvikelse och ilska de fabriksanställda kände väcktes ett positivt projekt: Utan historia ingen framtid, servettillverkningen som industriepok i Bengtsfors kommun måste dokumenteras.

Sedan i juli 2005 har en liten grupp med mycket små medel till förfogande börjat forska bland tidningsklipp i tidningen Dalslänningen, intervjuat tidigare anställda och samlat annat material.

Föreningen har även haft utställning i Bengtsfors Konsthall och Dalsland Center i Håverud tillsammans med Bengtsfors Bilsätesveterner. 2017 släppte föreningen även en boken ”Vi satte färg på tillvaron” med underrubriken Röster från arbetslivet Duni Skåpafors.

I den ger författarna Göte Almgren, Börje Nilsson, Annelie Nätth och Barbro Svensson sina bilder av arbetet och känslorna efter nedläggningsbeskedet. Boken är rikt illustrerad med många fotografier.

Duni / Rexcell tillverkar fortfarande mjukpapper och Air-laid material i Skåpafors.