Duni Skåpafors

Servettillverkningen startade 1953 och har en mer än 50-årig verksamhet, startade i liten skala och utvecklades till en av Europas och världens ledande servettillverkning inom mjukpapper. Familjen Bonnier köpte företaget 1949 och har sedan framgångsrikt utvecklat servettillverkningen, utökat med konverteringsfabriker i Tyskland, England, Frankrike och under senare år även i polen. Frankrike och England är nedlagda, Bonnier sålde successivt Duni till EQT och förutsättningarna förändrades, produktion skulle ligga närmare den Europeiska marknaden, billigare arbetskraft i Polen etc.

Detta fick till följd, trots våra protester att tillverkningen lades ner 1 juni 2005.