Arbetsams årsmöte

13 juli 2011
av servett

Arbetsams årsmöte hölls i Gävle den 15 och 16 april

närvarande från föreningen var Ulla Davidsson och Börje Nilsson.