Lisa Jonsson Inovatum

14 april 2013
av servett

Lisa Jonsson Inovatum i förgrunden, tillsammans med Skåpafors servetthistoria och Bengtsfors bilsätesveteraner som
diskuterar i samband med utställningen barnomsorgens framväxt i Sverige
på konsthallen i Bengtsfors om deras barnomsorg.
Utställningen som visades har producerats i samarbete mellan Göteborgs stadsmuseeum , Borås textilmuseum, Innovatum, och Science Center.