Repslagarmuseet

12 april 2012
av servett

På bilden syns Lotta Berglöw från Repslagarmuseet,
Yvonne Camitz och Barbro Svensson, Skåpafors Servetthistoria.

Den 12 april besökte Barbro Svensson, Yvonne Camitz och Tommy Löfgren Repslagarmuseet i Älvängen. Anledningen var den utställningsskylt Repslagarmuseet tillverkat för vår räkning. På den finns bilder från vår verksamhet samt våra kontaktuppgifter.

En kopia på skylten finns också hos NAV – Nätverket Arbetslivsmuseer i Västra Götaland – som kommer att visa den och liknande vid kommande utställningar.